Каталоги Сінгл

Оголошуємо прийом заявок на програму перекладів Translate Ukraine

2020-04-15 / Київ

/

ENGLISH TEXT BELOW

 

Translate Ukraine – нова програма Українського інституту книги, яка частково відшкодовуватиме витрати на видання української літератури іноземною мовою. За лінками повний текст ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору проєктів.

 

Прийом заявок триватиме з 16 квітня по 15 травня 2020 року. Заявки слід надсилати у сканованому вигляді на пошту translateukraine@ubi.org.ua 

 

Програма перекладів Translate Ukraine у питаннях та відповідях

 

Контакти:

Богдана Неборак bohdana.neborak@ubi.org.ua 

Андріана Небожук andriana.nebozhuk@ubi.org.ua 

Форма заявки та звіту  – https://bit.ly/3emN1nj 

 

Яку літературу підтримує УІК?

Книжки, написані українською мовою та видані українськими видавцями. Це може бути художня література (проза, поезія, драматургія), нонфікшн та гуманітаристика; дитяча та підліткова література

 

Яку літературу не підтримує УІК?

 • Книжки, не спрямовані на широкий загал – довідкові та рекламні видання, звіти, хобі-книжки
 • Книжки, які уже були перекладені та видані на цьому книжковому ринку

 

Коли потрібно видати переклад?

Переклад книжки іноземною мовою має бути опублікований (а звітні примірники – переданий до Інституту) до 30 листопада 2020 року

 

Яку суму відшкодовує УІК?

До €4000

 

Що покриває УІК?

 • витрати на передачу прав
 • витрати на переклад

 

Що не покриває УІК?

 • витрати на друк
 • інші супутні витрати (редагування, коректура, дизайн, верстка)

 

Коли я отримаю фінансування?

Після публікації книжки та надсилання звіту до УІК. УІК відшкодує кошти  до кінця 2020 року на підставі договору, укладеного із видавцем-переможцем конкурсу

 

Хто подає заявку до УІК?

Заявником є видавець – юридична особа, яка діє на території іноземної країни. Він повинен засвідчити бажання та можливість видати і розповсюдити переклад твору на іноземному книжковому ринку

 

Що включає заявка?

 • резюме перекладача;
 • копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем;
 • копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником;

 

Чи потрібно мати укладені договори на переклад та на права на момент подання заявки?

Так, ці договори є невід’ємною складовою заявки

 

Хто може перекладати книжку?

Ми підтримуємо і початківців, і досвідчених перекладачів, але перелік перекладених творів з української мови або фрагмент тексту, що пропонується до перекладу підвищать шанси проєкту

 

Translate Ukraine Grant Programme in Q&A 

 

Translate Ukraine – is a new programme of the Ukrainian Book Institute which partly compensates the expenses of the publisher on the translation and publishing of the Ukrainian literature in foreign language. Full text of the ANNOUNCEMENT on the competitive selection of the projects.

The open call will last from April, 16 till May, 15 2020. The applications must be sent in PDF-format to translateukraine@ubi.org.ua 

 

Contacts:

Bohdana Neborak bohdana.neborak@ubi.org.ua 

Andriana Nebozhuk andriana.nebozhuk@ubi.org.ua 

Application and report forms – https://bit.ly/3emN1nj 

 

Which literature does UBI support?

Books originally written in Ukrainian and published by the Ukrainian publishers. These can be fiction (prose, poetry, drama), non-fiction and humanities;  children's and young adults literature

 

Which literature UBI does not support?

 • Books not intended for general public (Help & Promotionals, Reports, Leisure books)
 • Books that have already been translated and published at particular book market

 

When do I need to publish a translation?

The book translation into a foreign language should be published (and the report copies should be submitted to the Institute) by November 30, 2020.

 

What is UBI’s amount of compensation?

Up to € 4000

 

What does UBI cover?

 • the rights transfer costs
 • translation costs

 

When will I receive the funding?

When the book is published and report submitted to the UBI. UBI will compensate costs until the end of 2020 on the basis of a contract concluded with the competition winner. 

 

Who may apply?

The applicant is a publisher – a legal entity operating at the territory of a foreign country. He must certify the desire and ability to publish and distribute the translation of the work at the foreign book market. 

 

What does the application include?

 • translator’s CV
 • a copy of a signed contract with the original copyright holder
 • a copy of a signed contract with the translator

 

Do I need to have valid translation contracts and copyrights at the time of application?

Yes, these contracts are an integral part of the application. 

 

Who can translate a book?

We support both beginners and experienced translators, but a list of translated works from the Ukrainian language or an excerpt of a text proposed for the translation will increase the chances of the project.